מוסכי הסדר


טלפונים חשובים

מנורה - מוקד תביעות
03-7107107
הפניקס - מוקד
3455*
איתורן
12222255*
שגריר
8888*
דרכים
2526*
סטארט שירותי רכב
5676*
אחים יהב
1-800-001-007
פוינטר
8888*
אמינות
1-700-707-171
שחר
5420*
איילון
6677*
אוטו גלס
03-6507777 שלוחה 2
מעבדות פל
6668*
אילן זגגות
6620*
ירושלים: 02-6780569
מוקד ארצי: 03-6534444
שלמה Sixt
6448*


Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.